Plaatselijk Belang heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Buinerveen/Nieuw-Buinen west en het verbeteren van de leefbaarheid.

Dit proberen we te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de gemeente en het initiatief nemen in, of ondersteuning bieden bij het opzetten van voorzieningen.

Verder willen wij ons op positieve wijze inzetten voor de leefbaarheid in ons dorp. Ook andere verenigingen kunnen op onze steun rekenen bij het opzetten en uitvoeren van plannen of projecten.

Bestuur:

Voorzitter                   Ina Habing
Secretaris                   Marijke Kardol
Penningmeester       Jan van Noortwijk
Leden                          Dennis Middeljans
                                    Ina Veenstra

Contact: plaatselijkbelang@buinerveen.nu