Het dorp Buinerveen

De wegveenkolonie Buinerveen is eigenlijk een voortzetting van het randveenwegdorp Drouwenerveen. Het dorp is ontstaan doordat ondermeer enkele inwoners uit Buinen op de zandrug ten oosten van de Hunze gingen wonen. Vandaar werd begonnen met de ontginning. Rond 1850 had Buinerveen al meer bebouwing dan het noordelijk gelegen Drouwenerveen.

Het dorp breidde zich tussen 1850 en 1940 ook vrij sterk uit, vooral door de aanleg van het Zuiderdiep. Die werd in die periode in de richting van Buinen doorgetrokken. Hier ontstond de voor de veenkoloniƫn zo karakteristieke lintbebouwing. Het karakter van Buinerveen was minder agrarisch dan dat van Drouwenerveen. Vooral langs het Zuiderdiep woonden veel arbeiders.